Cadı Avı

Cadılık inanışı ilk defa Ortaçağ da ortaya çıkmıştır. Hıristiyan kilisesinin batıl inançları cadı avı durumunu körüklemiştir. Batıl inançlardan yola çıkılarak aslında bir çok kadın katledilmiştir. Cadı avı sapkın bir teolojik olaydır.

Peki Cadı Avlarının İlk Kurbanları Kimlerdir?

Cadı avlarında elbette ki bir çok nedenden dolayı kadınlar katledildi fakat öncelikle ebelerden ve şifacılardan başlanıldı.

Ortalık o kadar çok karışık bir duruma gelmişti ki tek bir ihbar ile insanlar tutuklanıp işkencelere maruz kalıyorlardı. Bir makalede şu şekilde geçer ”cadıları cadı yapan gördükleri işkencelerdir.”

Kadınlara bu şekilde önyargılı yaklaşım ve işkencelerin yapılması daha sonralarda yahudilere yapılacak işkencelere zemin hazırlamıştır.

Aslında konu çok eskilere dayanıyor. Kadınlara karşı güvensizliğin ve önyargının nedeni aslında incil ve tevratın içinde bulunan kadınlar ile alakalı yazılar. Hal böyle olunca cadı avı da 300 yıl boyunca devam etmiş bulunuyor. Çünkü kişiler, aslında inanış dedikleri olaylar çerçevesinde düşünebilme yetisini kaybederek katliama neden oluyor.

Cadı avlarının bu kadar normalleştirilmesinin temelini bir de Roma Katolik kilisesi atmıştır. Kişiler kilise, kitap vs. derken durumu oldukça normalleştirmiş ve vicdanlarını rahat tutmuştur.

Peki ebelerin cadı olarak görülmesinin nedeni nedir?

Cevap aslında çok kısa, Plasenta. O zamanlar aşırı kıymetli olan plasentanın gençleştirici etkisinin bulunduğuna inanılıyordu. Ebelerde plasentaya sahiplerdi.

Kadınların suçlanmasını sağlayan standart bir ölçüt yoktu. İlk başlarda
ebeler ve şifacı kadınlar büyü yaptıkları iddiasıyla hedef olarak seçilmişlerdir,
ilerleyen safhalarda ise bu ayrım ortadan kalkmıştır. Soylu, rahibe, şehirli olan
kadınların da suçlanabilmesi, korkunun halk arasında daha da yayılmasına
neden olmuştur
.

Yukarıda da yazıldığı gibi belirli bir süre sonra her kadın hedef haline gelmiştir. Bu nedenle cadı avı diye normalleştirmiş bu olayın “katliam” olarak tarihe geçtiğini görebiliriz. Neden yok ölüm var.

Ayrıca şunu da belirtmeden geçemeyeceğim işkence sırasında kadınlara cinsel içerikli iskenceler yaşatılmıştır. Bunlardan biri göğüs ucu kesimi…

Kadına olan nefret aslında yüzyıllar öncesine dayanıyor. Dini kitaplar bahane edilerek işkenceler normalleştiriliyor. Daha sonralarda bu cadılık kavramı erkeklere de sıçramıştır. Konu kadın katliamının yanı sıra insan katliamına da dönüşmüştür. Erkek katliamının nedeni kısa kadınları savunan erkeklerin olmasıdır. Ayrıca kadınlarla ilişkiye girilmesini önlemektir.

Ebe ve şifa kadınlarının bilgi birikimi ise yakılmaları sonucunda maalesef günümüze ulaşılamamıştır.